Ohře

26.4. - 1.5.2012
Autor textu Foto / video Ostatní
4EVER / Iva4EVER
Korektura a doplňky Hana
Foto - Hynek
Karel, Rudy
Míša1, Míša2
Interaktivní mapa
GPX soubor (ZIP)
Dobrý den,
dovolte, abych se představilo - jsem nové krosové kolo značky 4 EVER Injectione, ročník 2011. Patřím Harmivě a zkompletováno dohromady jsem bylo koncem března 2012. Letošní OdPrDoS jedu poprvé (můj předchůdce, MTB Author Versus doprovázel všech 5 řek předcházejících), jsem nedočkavé a natěšené. HaHy tým vybral řeku Ohří (německy Eger). Harmiva říká, že Honza Sucháč tuto řeku, dlouhou 316 km, miluje a tak mu vůbec nebylo zatěžko z velké části připravit trasu. To jest - na kolech co nejrychleji se dostat do Německa k prameni a pak podél břehu co nejpřesněji a nejblíže provázet říční krásku až k soutoku do Litoměřic. Tradiční organizátoři z Vorlího hnízda, Hana s Hynkem, i tentokrát zajistili vhodné ubytování, stravování a společně s HS dali vše co nejlépe dohromady. Neopomněli vypíchnout přírodní, technické či kulturní zajímavosti a lahůdky. Harmivě a ostatním cyklistům z HaHy nezbylo nic jiného, než se dostavit se svými bicykly na místo určení a těšit se, že to konečně vypukne. Ten báječný cyklo-maratónek podél řeky. Letos už po šesté…

Ve čtvrtek 26.dubna večer se s Harmivou a dalšími 3 koly + jejich majiteli dovrbíme do Žírovic u Františkových Lázní. Zde v Domě dětí a mládeže zajištěn azyl na dvě noci. Většina z HaHy spolku tu již jsou. Někteří stihli i návštěvu Motýlího domu a prý aspoň jen tak očima prolétnout se na jemných křídlech divukrásných exotických motýlů. Než se tito uložili k spánku, nás celkem 18 kol taky řádně uložili do dřevěných chatek pěkně pod zámek, můžeme si zde nerušeně povídat.
Mytýlí jedlíky zachytila Míša

Po vydatné páteční snídani (27.4.) s domácí pomazánkou cyklisté HaHy vyráží do německého Bavorska, cca 35 km za Cheb hledat pramen Ohře. Ten by se měl nacházet blízko města Weissenstadt pod horou Schneeberg. Volí se rychlejší cyklojízda silnicí, aby už před polednem všichni mohli brázdit lesními cestami přírodní reservaci Smrčiny. Nejprve se projede severní svah Sněžných hor (Schneeberg). Nachází se zde původní prameniště, tzv. Stará Ohře neboli Cínový potok (Zinnbach). O pár metrů nadmořské výšky níže je pak kolektivní focení u oficiálního pramene Ohře. I se mnou, bicyklem 4 EVER (Harmiva se mě nepustila). Pramen vyvěrá z prstence tvořeného dvanácti hrubě otesanými kameny. Ty nesou jména míst, která se finančně podílela na úpravě okolí pramene. Ohře pokračuje ve své pouti pod kvádrem z Klášterce nad Ohří. Za věrného doprovodu HaHy cyklistů a jejich kol. Všichni se držíme většinou pospolu, H6 a K1 to jistí vzadu, aby ztráty byly minimální (raději žádné). Přece jenom se stane, že dívčí čelo peletonku ujede a zahne zdánlivě jinak. Nakonec se ukáže, že odbočení bylo vlastně dobré. Čekajíce na sebe se HaHy spolek opět sjede dohromady. Ještě na území německém příjemné posezeníčko u jednoho oroseného točeného. V přepočtu půllitr pivka vyjde přes 50 korun, za to prý ale píše... Cesta podél Ohře je převážně terénem, krajinou kopcovitou. Tak tomu má být prakticky až do Kadaně. My se však dnes v parádním, teplém, jarním podvečeru vracíme do Žírovice, abychom přivítali další HaHy posily a zhodnotili 1.den při Ohří. My kola zaslouženě odpočíváme opět v chatkách a cyklisté, než se dostanou na kutě, spořádají hromadu dobrého zeleninového rizota, co ukuchtil zdejší personál. Po dnešních 111 ujetých km a cca 900 nastoupaných metrů všichni musíme nabrat sil do dnů příštích…

Sobota 28.4. je ve znamení nejenom nádherných přírodních scenérií, nýbrž i skvostných měst, co při Ohři leží. Začíná se prohlídkou/projížďkou Františkových Lázní. Vede nás Hana (letos se zde lázňovala) a doplňuje Mimi (jezdí do Frantovek každý rok na pár týdnů). "Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku... ", pravil údajně slavný Johann Wolfgang Goethe, jemuž půvabné lázeňské městečko tak trochu zaslíbeno bylo. V rámci tradičního HaHy soutěžení pokládá Hynek samé chytré (někdy i záludné) otázky a cyklisti se snaží chytře odpovídat (ještě že jsem jenom kolo... ). Letos má Hynek povoleno ve svých naučných výkladech balamutit a kdo ho při tom přistihne, má kýžený bod (taktéž za správnou odpověď). Uff! Zbývá ochutnat dostupné lázeňské prameny, pohladit si Frantíka i frantíka ;-) a tradááá podél Ohře dál. Čeká nás Komorní hůrka - přestože nejmladší, tak nejprobádanější sopka v Čechách. Soptila prý ještě před 10 tisíci lety… Cik cak projíždíme historickým Chebem, městem s poutavou i pohnutou minulostí.
Špalíček v Chebu
Přehrada Jesenice u Chebu

 

 V Mostově si důkladně objedeme a zvenku prohlédneme zdejší zámek, který se v 19. stol. dočkal romantické přestavby. Po té, co si dostatečně užijeme pěkně upravené cyklostezky s výhledy na blízkou Ohři, vjíždíme do Kynšperku. Kde ve 13.století místní klášter dostal od Václava I. svolení k založení města. Neopomeneme zajet na židovský hřbitov, ke katolickému a evangelickému kostelu a vyfotit si kynšperskou lávku. Se svými 63 metry druhou nejdelší dřevěnou po českokrumlovské rechli. Cyklisti zde nakonec i chutně poobědvají a to v restauraci U Splavu. Po kávičce se pokračuje přes Dasnice na Sokolov a Královské Poříčí. Silničky střídá houpačkovitý terén. Z jedné pěkné vrcholové vyhlídky jak na dlani je elektrárna Tisová i přilehlá výsypka Antonín, vzniklá rekultivací. Od konce šedesátých let se zde testovalo uchycení různých dřevin v hlušině. Většina stromů a keřů opravdu zakořenila a vzniklo tak unikátní arboretum o ploše 165 hektarů. V plánu je přiblížit se k jezeru Medard a tak odbočíme z trasy cca 300 metrů vlevo. Před 12 lety zde definitivně ustala těžba a t.č. se v okolí jezera buduje velké zábavně sportovní centrum. V Sokolově nás pak do oka uhodí kontrast hezkého historického centra města s poměrně blízko vedeným povrchovým potrubím :-0. Relativně déle se pauzíruje na statku Bernard, kam HaHy cíleně zamíří. To se to relaxuje nad zmrzlinovými poháry, palačinkami s ovocem, ledovou kávou či pivkem... (škoda, že jsem jenom kolo).    
Dnešní pouť končíme v Lokti. Velmi půvabné, starobylé, opevněné město. Založeno již ve 12.století Vladislavem II. Ať přijedeš z kterékoliv světové strany, zaujme Tě. Meandr řeky ve tvaru lidského lokte. "Klíč ku Království českému". Oblíbené mezi vodáky, turisty a kulturomilci. Večeře pro cyklisty dojednána v Atmosféře na náměstí. Přidávají se Kozáci Marci s Vráťou a rázem je počet HaHy navýšen na 22. Nocleh pak zajištěn v penzionu "U Krbu". Nás kola uzamknou pod venkovním zastřešení, cyklisti se poskládají různě v patrech vilky. Do noci se ještě hodnotí (ujeto za dnešek 70 km a nastoupáno 676 m), vzpomíná i plánuje v suterénní pivnici, odkud hlahol se nese vlahou hvězdnou nocí…

V domáckém prostředí "U Krbu" pro cyklisty ještě nedělní snídaně (29.4.), my kola jsme oprášena a promazána. Poslední kochací pohledy na Loket z různých vyhlídek a jede se dál. Malebnou cyklostezkou 6 (204) těsně podél Ohře. Z protilehlého pravého břehu nám kynou Kozí hory a za účkovitým ohybem řeky z levého břehu impozantní žulové Svatošské skály. Bizarní skupina skalních věží, sloupů a jehel, vysoká až 50 metrů. Dle pověsti zkamenělý svatební průvod. Po visutém mostě Ohří překročíme a zanedlouho nás vítají Karlovy Vary. Na chvíli máme rozchod - každý dle svého gusta si užívá proslulého lázeňského města, kde více slyšeti ruštinu než mluvu v jazyce mateřském. Harmiva ochutná z několika teplých karlovarských pramenů (Skalní, Libuše, Mlýnský, Rusalka...) a zajídá čerstvou originál kulatou lázeňskou oplatkou. Silnice č.222 nás dovede k chátrajícím lázním Kyselka. Věčná škoda neudržovaných lázeňských objektů neb zdejší minenrální voda vynikající chuti. Všici cyklisté se na tom shodnou, vylévají železné zásoby pitiva a plní své cyklolahve chutným pramenem. Ve Velichově HS zavelí přes most a po zpevněné šotolinové podél levého břehu řeky. Po turistické červené pak v bezprostřední blízkosti železniční tratě - Harmiva raději sesedá a vede mě. Taktéž v kritickém úseku uzounké kozí stezky pod kolmou skálou, kde moc nechybí a nedobrovolně se v Ohři koupeme všici - cyklisté i kola. Obědvá se dle plánu ve Vojkovicích. Velkolepý pohled na řeku a též do podhůří Doupova je ze skalní vyhlídky v Černýši. V Klášterci nad Ohří se realizuje delší přestávka. V zahradním restaurantu "Peřeje" ji cyklisté využijí k pohodovému popovídání při pivku, kofole, zmrzlině, prostě k odpočinku... Maskována tmavou sluneční brýlí si Harmiva dokonce i schrupne... Nakonec objedeme ze všech stran cihlově červený klášterecký zámek a po jemně vyštěrkované cyklostezce, houpačkovitě nahoru a dolů si náležitě užíváme. Cyklisté i kola. Dnešní cíl, město Kadaň, je už za humny... Upravené historické kadaňské náměstí příjemně překvapí. Spokojenost je i se zajištěnou večeří v restauraci "Slunce" v srdci Kadaně a s přespáním v nedaleké ubytovně - prostě poslední dubnová neděle se svými 80 ujetými km a 778 metrů převýšení vyšla bezchybně.
Po turicstické červené to bylo podél kolejí jen kousek To je NAŠE (pěkná) trasa, oficiální to objíždí.

Pondělí 30.4.
- probuzení opět do skvěle prosluněného dne, teploty vzduchu se postupně vyšplhají hodně přes 20 stupňů. Sv. Petr této akci prostě nebývale přeje. Cyklisté posnídají tam, kde včera večeřeli - ve "Slunci". Jak to do sebe všechno pěkně zapadá... :-)
Kadaň není moc známá, ale její návšěva skutečně stojí za to! Hradby Katova ulička- Nejužší ulička v České republice. Délka Katovy uličky je 51 metrů, šířka v nejužším bodě je 66,1 cm.
My, jednostopá kola, každé ráno pozorujeme šrumec před naším dvojstopým kamarádem, prostorným autem .... Je to doprovodné vozidlo a patří frýdlantskému Karlovi 2. Cyklisté sem odloží vše, co zrovna ten den Foto RUDYnepotřebují a jedou si podél Ohře jen tak lážo plážo na lehko. Pohodička i pro nás kola - bez zbytečné zátěže jsme rychlejší, svobodnější, někdy jako bychom i křídla měla... K2 za vydatné podpory Pavla s plně naloženým autem odfrčí do cíle té které etapy. Pak frýdlantská posádka přesedlá na svá kola a jede nám naproti. Někdy oba kluky možná mrzí, že přicházejí o některé zážitky, které ostatní cyklisté při Ohři posbírají. Že přišli o ten dnešní, z posledního dubnového dopoledne, to je tolik mrzet nemusí. HaHy spolek se totiž parádně zadrbl u Nechranické přehrady. Stačí se nechat strhnout jasnou pěšinu a je to... Uvízlí jak nazí ptáci v trní cyklisté rokují, kam a jak dál. Někteří se chtějí vracet bahnitým stoupáním. Zvítězí sice namáhavější, ale kratší varianta - přes obzvláště nejetelné úseky jsme my kola přenesena a následně vytlačena prudkou strání do prostorných polí nad přehradou. Ještě že nějaký ten den nepršelo a široké polní cesty jsou suché... Blížíme se opět k vodní nádrži Nechranice a již svištíme po nejdelší sypané přehradní hrázi ve střední Evropě. Zdá se nekonečná, vždyť taky měří 3280 metrů! Po té, co proteče Nechranickou přehradou, vytváří Ohře četné meandry. Podél nich vedou značené cyklostezky Chmelovelo, propojující chmelařské regiony Žatecka, Loun, Podbořan a Rakovnicka. V hrbolatě hopsavém terénu Chmelovela ocení Harmiva mou odpruženou vidlici a chválí mě! Chmelařské město Žatec taky zaujme, procyklujeme zejména jeho historické centrum. Jelikož to vypadá dnes na oběd pozdně odpolední, neflákáme se a chrtíme mezi rozsáhlými chmelnicemi. Většinou mají už nadrátkováno. V obci Stekník překvapí zachovalý zámek - původně barokní, přestavěný do rokoka zhlíží z návrší na chmelnice. V Březně u Loun pak jen krátce nakoukneme do skanzenu.
V zamluvené lounské restauraci Na valích nás už čekají Frýdlanští z doprovodného vozidla. Jídlo je předem objednané, cyklisté si pochvalují, že jim dost chutná, i porce jsou veliké... Po kávičce to celé vypukne. Vždyť naše dámy cyklistky tu po roce zase mají ten svůj významný den. Kdy se mění v ženy kouzelné, čarodějky uhrančivé... Ovšem tentokrát se nenechali zahanbit ani hoši z HaHy. Bílá liga čistých byla neodolatelná, ježibabám odolala. Nutno přiznat, že to všem dost slušelo ;-). Zbývá dojezd do cílových Libochovic, většina jede v kostýmech. V téměř letních teplotách, co panují, asi nic moc. Večeře zajištěna v nekuřácké pizzerii "U Salačů" a spaní v ubytovně místního Sokola.
Foto Louny - Karel 1.

Byl první máj, byl lásky čas... Ano, to taky. Především však máme 1.května, úterý. Poslední den OdPrDoS. Ještě pár desítek kilometrů a předáme naši letošní řeku Labi. Po Vltavě je Ohře v Čechách druhým největším levostranným přítokem Labe. Vlévá se doň v Litoměřicích. Tam právě máme namířeno, my kola se svými cyklisty. Nejprve ovšem důkladně skrz naskrz prokroužíme zámecký park v Libochovicích. Kolem půl deváté ranní tu mimo nás nikdo moc není - zámečtí cyklisté si vyjeli... Podél Malé Ohře a Budyňským lesem se dostáváme do Budyně nad Ohří. Zde zaujme místní vodní hrad, chvíli se u něj zdržíme. Dále pak Písteckým lesem po pravém břehu Ohře. Některé cyklistky volí koupel v řece. Za prvé jsou asi otužilé, za druhé možná chtějí smýt čarovné účinky předchozí noci... Pro každý pád se tváří, že není v tuto chvíli nic slastnějšího ;-). Peletonek drobet tápe, včetně vedení. Nutná porada s mapou a následné pokračování v krasojízdě. Mezi luky, poli, též pod dálničním mostem, stále se však držíme Ohře. V Doksanech zbyde čas na krátkou prohlídku exteriéru zdejšího ženského premonstrátského kláštera. Pak už jen k našemu několikadennímu cíli přes Dolánky, Bohušovice, Terezín. Hradby terezínské pevnosti jen mlčky přihlížejí. Mimi, která si pro svá kolena vytvořila "modré pondělí" ( = odskočila si do Prahy, aby se v úterý 1.5. vrátila), přivezla s sebou Stáňu a tak k soutoku jede nás 23 kol v sedlech s 23 cyklisty HaHy! Soutok Ohře a Labe trefen správně. Dokumentuje to kolektivní foto na cípu poloostrůvku přesně nad soutokem. A že vyšlo skvěle! Cyklisti HaHy mají radost, taky jsou lehce naměkko (moje duše oblečená v černý plášť ale musí zůstat tvrdá) - něco moc pěkného pro ně právě skončilo. Aby něco stejně nebo i více hezčího mohlo začít? Tak snad v roce příštím zase u nějaké té říční (Labské?) vody. Ne snad - URČITĚ!
Foto Eva
     
P.S. Jó, málem bych zapomnělo. Došlo i na líbačku pod rozkvetlým stromem, snad višní, třešní... Daleko od soutoku to nebylo. Taková romantická tečka za letošní řekou. To aby děvčata z HaHy neuschla. Mnohé z HaHy jezdí ty řeky taky kvůli tomu. Harmiva tedy určitě... ;-)

Foto Karel svým foťákem

Foto František Míšiným foťákem

Foto Hynek Karlovým foťákem
Sem můžeš psát a reagovat i ty, čtenáři.
Translate this page to:

Na hlavní stránku HaHy