Odkazy Honzy

 

Císařská louka - http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99sk%C3%A1_louka

http://www.atlasceska.cz/praha/cisarska-louka/

Původně zde byla louka, která byla v roce 1902 od břehu oddělena a za účelem vybudování přístavu pro vory.

V roce 1297 se zde konala slavnost spojená s korunovací krále Václava II. (1297). Proto se louka a později ostrov, nazývala Císařská. Proč ne královská – ví čert.

Vyšehrad - http://www.praha-vysehrad.cz/ - historie

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehrad

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_(biskup)

Vratislava II. (1061 - 1092). Tento kníže, roku 1085 jmenovaný králem českým a polským, si za svou rezidenci zvolil právě Vyšehrad, zesílil jeho opevnění a vybudoval zděný palác odpovídající aspiracím českých panovníků. Založil nový chrám, baziliku sv. Vavřince, snad nejstarší pražskou románskou rotundu sv. Martina a Vyšehradskou kapitulu kolem r. 1070. Kapitula byla vyňata z pravomoci pražského biskupa a podřízena přímo papeži.

(Biskupem sídlícím na pražském hradě byl Jaromír bratr VratislavaII., ten ho nesnášel a aby se s ním nemusel stýkat, tak přesídlil na Vyšehrad, kde založil truc kapitulu, která nespadala pod biskupa, ale přímo pod Řím.)

Skála vysoká cca 42 m

 Ústí Botiče - http://foto.mapy.cz/detail?id=41832

http://cs.wikipedia.org/wiki/Boti%C4%8D

jeden z nejdelších V Praze 35 km. Do 19 st. Vinný potok

železniční most - http://www.virtualtravel.cz/praha-nove-mesto/zeleznicni-most.htmlhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehradsk%C3%BD_%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD_most

Most není oficiálně pojmenovaný. Postaven 1872 jako jednokolejný a 1902 v současné podobě.

Podskalí - http://cs.wikipedia.org/wiki/Podskal%C3%AD

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spolek_Vltavan

1198 Staré Podskalí tvořila původně zástavba podél pobřežní cesty mezi ústím Botiče a jezem nad novoměstskými mlýny (dnešní Mánes). obyvatelé se živili převážně vorařstvím, obchodem se dřevem, ledařstvím či těžbou písku ze dna řeky

Klášter Na Slovanech (Enauzy)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Emauzsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter

založen Karlem IV. – slovanská liturgie

Palackého most - http://cs.wikipedia.org/wiki/Palack%C3%A9ho_most

http://virtualni.praha.eu/namesti/palackeho-namesti.html

Vznikl v letech 1876 - 1878 jako Podskalský most – později rozšířen. Původně byl osazen sochami od J.V.Myslbeka, ale ty byly při leteckém náletu v roce 1945 silně poškozeny. Později byly přemístěny na Vyšehrad.

Motolský potok - http://cs.wikipedia.org/wiki/Motolsk%C3%BD_potok

Pramení ve Zličíně. Ve většině své délky 10 km dnes teče pod zemí jako kanalizační stoka.

Jiráskův most - http://cs.wikipedia.org/wiki/Jir%C3%A1sk%C5%AFv_most

Začato 1929 – 310 m dlouhý

Malostranská vodárenská věž

http://cs.wikipedia.org/wiki/Malostransk%C3%A1_vod%C3%A1rensk%C3%A1_v%C4%9B%C5%BE

http://stovezata.praha.eu/malostranska-vodarenska-vez-na-smichove.html

Stojí na Petržilkovském ostrově (nejmenší ostrov v Praze)

 

Dětský ostrov - http://www.pis.cz/cz/praha/pamatky/detsky_ostrov

 

Štítkovská vodárna (novoměstská) - http://www.atlasceska.cz/praha/stitkovska-vodarna/

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%ADtkovsk%C3%A1_vod%C3%A1rensk%C3%A1_v%C4%9B%C5%BE

z konce 15. stol., dřevěná věž – shořela. V letech 1588 až 1591 zde byla postavena dnešní černá kamenná vodárenská věž.

Žofín (Mánes) - http://virtual.praha.eu/nocni/pohled-z-zofina.html

 Stavba a mánes

Most Legií - http://www.pis.cz/cz/praha/pamatky/most_legii

http://www.virtualczech.cz/kraj-hlavni-mesto-praha/346-praha-most-legii

Za Rakouska zvaný též Procházkův. Otevření mostu se účastnil císař. Fr.Josef I. a v novinách se objevil snímek s textem „Procházka na mostě“.

Krannerova kašna - 1 http://mista.unas.cz/index.php?clanek=85 kašna Fr

http://www.prazskekasny.net/kasna.php?strana_id=34

http://virtual.praha.eu/nocni/pomnik-cisare-frantiska-i.html

Z roku 1850. Do gotické stély pomníku byla vsazena bronzová jezdecká socha císaře Františka I. Jako císař František II. Svaté říše římské národa německého se tituloval do jejího rozbití Napoleonem po bitvě u Slavkova (5.12.1805). Dne 6.8.1806 rezignoval na dosavadní titul a stal se jako František I. císařem rakouským.

Po roce 1919 socha z kašny odstraněna - vrácena na místo v roce 2003.

 Novotného lávka - http://cs.wikipedia.org/wiki/Novotn%C3%A9ho_l%C3%A1vka

http://www.csvts.cz/novotneholavka/

http://www.virtualtravel.cz/praha-stare-mesto/novotneho-lavka.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/Starom%C4%9Bstsk%C3%A1_vod%C3%A1rensk%C3%A1_v%C4%9B%C5%BE

Roku 1396 je uváděna v těchto místech skupina deseti mlýnů a podél nich dřevěná lávka. Cca v roce  1489 byla u lávky postavena původní dřevěná vodárenská věž, roku 1577 pak nynější věž kamenná. Od 1885 se lávka nazývá Novotného, který postavil lávku železnou.

 Staroměstský jez - http://www.atlasceska.cz/praha/staromestsky-jez/

 Střelecký ostrov - http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99eleck%C3%BD_ostrov

http://www.cestovatel.cz/clanky/prazske-ostrovy-strelecky-ostrov1/

sv. Jan Na prádle - http://www.atlasceska.cz/praha/kostel-sv-jana-krtitele-na-pradle/

Raně gotický přestavbou starší románské svatyně farního kostelíka bývalé osady Újezd v roce 1235. Za josefínských reforem byl kostel se hřbitovem zrušen a prodán. Z kostelíka se stala prádelna.

Kampa - http://cs.wikipedia.org/wiki/Kampa

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Certovka 

http://www.atlasceska.cz/praha/kampa/

http://virtual.praha.eu/nocni/certovka-pod-karlovym-mostem.html

Čertovka  740 m dlouhá – voda pro mlýny

 Sovovy mlýny - http://virtualni.praha.eu/nocni/sovovy-mlyny.html

http://www.pis.cz/cz/praha/pamatky/sovovy_mlyny

pův. 14 stol název dle majitelů

 Werichova vila - http://www.pis.cz/cz/praha/pamatky/dum_josefa_dobrovskeho_werichova_vila

 Dům u Modré lišky - http://www.atlasceska.cz/praha/dum-u-modre-lisky-u-tri-zlatych-kofliku/

 Velkopřevorský mlýn - http://www.atlasceska.cz/praha/velkoprevorsky-mlyn/

 Velkopřevorské náměstí - http://www.atlasceska.cz/praha/velkoprevorske-namesti/

 Karlův most - http://www.fotopraha.com/karluv-most.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/Juditin_most

 Hergetova cihelna - http://www.estav.cz/region/praha/hergetova-cihelna.asp     1780

 Klárov - http://virtual.praha.eu/namesti/klarov.html

Dochované jsou názvy osady Na pískách a Na písku. A to podle naplavenin Vltavy a potoka Brusnice, který v těchto místech ústil do Vltavy korytem a nikoliv štolou jako v současnosti, po stavbě Chotkovy ulice. Pojmenování Klárov bylo úředně zavedeno v roce 1922.

 Železná lávka - http://www.prostor-ad.cz/pruvodce/praha/vuva/lavka.htm

Železná řetězová lávka byla postavena v místě staroměstského přívozu v l.1868 - 1870. Jelikož Karlovu mostu nikterak při dopravě neulehčovala, byla v r. 1914 rozebrána a nahrazena v témže roce dokončeným Mánesovým mostem.

 Myší díra - http://cs.wikipedia.org/wiki/Chotkova_silnice

Letenská pláň byla od Prahy velmi špatně dostupná, teprve ve 20. letech 17. století nechal Albrecht z Valdštejna prokopat Letenským hřbetem strmou cestu, tzv. Myší díru, v místech dnešní ulice Pod Bruskou

 Kramářova vila - http://cs.wikipedia.org/wiki/Kram%C3%A1%C5%99ova_vila

 Hanavský pavilon - http://cs.wikipedia.org/wiki/Hanavsk%C3%BD_pavilon

                    1891 pro zemskou výstavu – komárovská slévárna litiny (Vilém Hanavský majitel slévárny), poté převezen na LEtnou

 kolotoč - http://www.rozhlas.cz/radiowave/stalose/_zprava/218738  

                nejstarší kolotoč v Evropě z 1892

 Letná:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A1

- Původně se nazývala Leteň nebo Letná pole, název znamenal dobře sluněné místo. Svůj význam získala už ve středověku, kdy se tu nacházely vojenské tábory (habsburské, francouzské, pruské, švédské), v roce 1420 Zikmunda Lucemburského atd. Strategický význam pláně při každém obléhání Prahy tak bránil rozvoji nějakého stabilnějšího osídlení.
Letenský zámeček je působivá budova postavená roku 1863 ve stylu italské novorenesance na místě bývalého vyhlídkového letohrádku Belvedér v Praze na Letenské pláni.

Povodně http://www.ekolist.cz/T020812a.htmNa hlavní stránku HaHy